Atlas Giải Phẫu Người

Price: $9.99

Infomation

Category:
Medical
By:
The Zoo VN Inc.
Version:
1.1
Released:
2011-11-12
Shared:
2014-03-24
Size:
297 MB
Download:
1270
Compatibility:
Compatibility: Requires iOS 4.2 or later. Compatible with iPad.

Description

Atlas Giải Phẫu Người.
Ứng dụng cung cấp cho người dùng toàn bộ các hình ảnh giải phẫu chi tiết về các bộ phận cơ thể người. Hình ảnh và văn bản sử dụng độ phân giải rất cao, cho phép xem từng chi tiết. Các hình ảnh đều là cơ thể thực. Ứng dụng rất hữu ích cho học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu, thực hành ...

Yêu cầu: iPad iOS 4.2+

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

...More Download the app

Video/Screenshots

What's New

fix zoom

...More
  • Download

  • All Version Links

Infomation

Category:
Medical
By:
The Zoo VN Inc.
Version:
1.1
Released:
2011-11-12
Shared:
2014-03-24
Size:
297 MB
Download:
1270
Compatibility:
Compatibility: Requires iOS 4.2 or later. Compatible with iPad.